ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันนี้(7 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 นาฬิกาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดยนางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดพิธีถวายพระพรขัยมงคล
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังวหวัดกันทรลักษ์
ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ