ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมงานวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ ๒๓ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมทำบุญวันสถาปนา
กรมทหารพรานที่ 23 ครบรอบปีที่ 39 และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติกำลังพลเกษียณอายุราชการ กรมทหารพรานที่ ๒๓ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ