ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” เดือนกันยายน ๒๕๖๓

วันนี้ (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ  พร้อมด้วยนิติกรและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นำความรู้สู่ชุมชน ปี ๒๕๖๓ ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล โดยการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ การปล่อยชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียว การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์นำมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ วัดบ้านหิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ