ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการ ฯ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดย นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการ ฯ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ