ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ใด้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ