ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ