ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดกัทรลักษ์ ๑๒ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ