ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

การบริการ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

เลือกข้อความ
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
โปรดกรอกชื่อ - นามสกุล
โปรดระบุ ตำแหน่ง (ถ้ามี)
โปรดระบุ หน่วยงาน (ถ้ามี)
ลงนามถวายพระพรออนไลน์