ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ผู้ประนีประนอมศาล