Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court


News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีฯ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่องผลการดำเนินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม


+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

image
image
image
image
image
image