ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์