Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court


News
ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ)) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม


+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

image
image
image
image
image
image