ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายของคู่ความในการดำเนินคดี ตามโครงการ "ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ในศาลจังหวัดกันทรลักษ์" ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์บรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference (ครั้งที่ 8) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการจัดให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การกำหนดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษเหลื่อมเวลาเพื่อลดจำนวนผู้เข้ามาในบริเวณศาลในช่วงเวลาเดียวกัน


 เรื่อง แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) new

  เรื่อง  แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) 
   เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       <<<< คลิกเปิดเอกสาร           
   เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหรือส่งเอกสาร    <<< คลิกเปิดเอกสาร  
   เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในห้องพิจารณาคดี       <<<< คลิกเปิดเอกสาร               
   เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท   <<<< คลิกเปิดเอกสาร 

   

เมูนูระบบงานศาล

เข้าระบบ


วีดีโอ D-Court

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image