ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ ๒๓ ครบรอบปีที่ ๓๘ และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ “พัฒนาธรรม...พัฒนางาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เข้าระบบ                             

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image