ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดโครงการ KM การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้รับมอบเกียรติบัตรในการจัดห้องสมุดประจำศาลโดยเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เข้าระบบ                             

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image