ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ “พัฒนาธรรม...พัฒนางาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วม ทำบุญ “วันบูรพาจารย์” ถวายมหาสังฆทาน ๕๐๐ วัด และพิธีฉลองเปรียญธรรม ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562” ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เข้าระบบ                             

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image