ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการตุลาการ วาระ เมษายน ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ ผ่านระบบ CIOS (ฉบับที่ 2) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๗)

 


ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
เมูนูระบบงานศาล

เข้าระบบ


วีดีโอ D-Court

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

image
image
image
image
image
image