Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารในคดีที่ยื่นฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมประชุมแนวทางและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒๑) ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่การศาลจังหวัดกันทรลักษ์ฯ

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม


+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

image
image
image
image
image
image