ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
เมูนูระบบงานศาล

เข้าระบบ


วีดีโอ D-Court

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

image
image
image
image
image
image