ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความ จังหวัดกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการวิทยากรตัวคูณ หัวข้อ "การบริหารงานคลังและพัสดุ" ผ่านโปรแกรม zoom ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕


  

เมูนูระบบงานศาล

เข้าระบบ


วีดีโอ D-Court

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image