ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี