ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา