ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

กลุ่มงานคลัง