ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คำแนะนำการพิจารณาคดีออนไลน์

     (1) คู่ความ สามารถตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี ได้ที่ ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม
           คลิก => 

     (2) คลิกรูป    ให้ตรงกับห้องพิจารณาคดี เพื่อเข้าห้องพิจารณาคดีออนไลน์

     (3) รอเจ้าหน้าที่ ยอมรับเข้าร่วม 

หมายเหตุ: ก่อนเข้าร่วม ควรอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีเสียงรบกวน

ห้องพิจารณาคดี Google Meet ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์
ห้องพิจาณาคดี 3

08 3038 1336

ห้องพิจาณาคดี 4

08 3038 1335

ห้องพิจาณาคดี 9

08 3038 1325

ห้องพิจาณาคดี 10

 

08 3038 1328


image
image
image
image
image
image