ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News


คำแนะนำการพิจารณาคดีออนไลน์

  1. คู่ความ สามารถตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี ได้ที่ ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม คลิก
  2. คลิกรูป    ให้ตรงกับห้องพิจารณาคดี เพื่อเข้าห้องพิจารณาคดีออนไลน์
  3. รอเจ้าหน้าที่ ยอมรับเข้าร่วม 

หมายเหตุ: ก่อนเข้าร่วม ควรอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีเสียงรบกวน

ห้องพิจารณาคดี Google Meet
ห้องพิจาณาคดี 4
ห้องพิจาณาคดี 5
ห้องพิจาณาคดี 9
ห้องพิจาณาคดี 10

image
image
image
image
image
image