ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับประธานสภาทนายความ จังหวัดกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการวิทยากรตัวคูณ หัวข้อ "การบริหารงานคลังและพัสดุ" ผ่านโปรแกรม zoom ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕


คำแนะนำการพิจารณาคดีออนไลน์

  1. คู่ความ สามารถตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี ได้ที่ ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม คลิก
  2. คลิกรูป    ให้ตรงกับห้องพิจารณาคดี เพื่อเข้าห้องพิจารณาคดีออนไลน์
  3. รอเจ้าหน้าที่ ยอมรับเข้าร่วม 

หมายเหตุ: ก่อนเข้าร่วม ควรอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีเสียงรบกวน

ห้องพิจารณาคดี Google Meet
ห้องพิจาณาคดี 4
ห้องพิจาณาคดี 5
ห้องพิจาณาคดี 6
ห้องพิจาณาคดี 7
image
image
image
image
image
image