Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารในคดีที่ยื่นฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมประชุมแนวทางและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒๑) ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่การศาลจังหวัดกันทรลักษ์ฯ


คำแนะนำการพิจารณาคดีออนไลน์

     (1) คู่ความ สามารถตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี ได้ที่ ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม
           คลิก => 

     (2) คลิกรูป    ให้ตรงกับห้องพิจารณาคดี เพื่อเข้าห้องพิจารณาคดีออนไลน์

     (3) รอเจ้าหน้าที่ ยอมรับเข้าร่วม 

หมายเหตุ: ก่อนเข้าร่วม ควรอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีเสียงรบกวน

ห้องพิจารณาคดี Google Meet ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์
ห้องพิจาณาคดี 5

08 3038 1335

ห้องพิจาณาคดี 6

08 3038 1336

ห้องพิจาณาคดี 9

08 3038 1325

ห้องพิจาณาคดี 10

 

08 3038 1328


image
image
image
image
image
image