ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีเปิดโครงการเรือนจำสุขภาวะ และสื่อมวลชนสัญจร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์
 และนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเรือนจำสุขภาวะและสื่อมวลชนสัญจร
ซึ่งเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขังแบบองค์รวมด้วยการฝึกโยคะ ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพดีขึ้น มีสมาธิ มีความอดทนมุ่งมั่น และตระหนักในพลังของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาพลังสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่ทางกายภาพของเรือนจำให้ลดความรู้สึกของการเป็นสถานที่คุมขังลงดูแลกายรักษาใจของผู้ต้องขังโดยใช้ธรรมชาติ ซึ่งเชื่อว่าลดการกระทำผิดซ้ำได้ ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ