ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 07.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์
 พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์ อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ  และคณะข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ