ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

     เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นายนิธิรุจน์  มณีโรจน์ธาริน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ