ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าคารวะและขอพรปีใหม่ ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าคารวะและขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และหารือข้อราชการ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ