ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และคณะ ในโอกาสเข้าคารวะ และขอพรปีใหม่ ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับ นายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าคารวะและ ขอพร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ