Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพราน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)image

image เอกสารแนบ