ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิ พัฒนาใจ พัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาตามโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิ พัฒนาใจ พัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีพระศรีวรที (ชัยวัฒน์ ญาณธโร ป.ธ.๙) แสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ "การฝึกสติและสมาธิิเพื่อใช้ในการทำงาน" ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ