Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะตรวจราชการ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและการบริหารราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ