Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการ "รณรงค์สวมผ้าไทยใช้ถุงผ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม"image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางพรพักตร์ สเตธัม ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม" ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ