Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ทำการฝึกทบทวนประจำเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดย จ่าสิบโท ณรงค์ฤทธิ์ วงชารี เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล ได้ทำการฝึกทบทวนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล โดยเป็นการฝึกยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ได้แก่ การยืนท่าเตรียมพร้อม การยืนคุ้มกันคู่ตรวจ การตรวจค้นตัวบุคคล เป็นต้น ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ