Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางพรพักตร์ สเตธัม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๓ คน เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ