Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้พิพากษา เนื่องในวาระโยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่นimage
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายมงคล พิมพ์ทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมส่งและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววรางคณา ยวนังกูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ