Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งตามวาระโยกย้ายimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายมงคล พิมพ์ทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายนรเทพ สอนเผือก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายถาวร เกษมะณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และนางสาวสุรีย์พร สอนจันทร์ ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งตามวาระโยกย้าย รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

และในวันเดียวกันนี้ คณะผู้พิพากษาได้เดินทางไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์


image เอกสารแนบ