Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image

สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ หรือ สแกนเอกสารอัพโหลดผ่าน Google Form ที่ https://forms.gle/PN5YRDu7yY5Hhxg8A


image เอกสารแนบ