ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

image เอกสารแนบ