Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกimage

image เอกสารแนบ