ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์